HAIR-SALON-COCOIRU.様より店舗サイン製作施工を承りました。
【 施工中 】安全考慮した施工を行っております。
HAIR-SALON-COCOIRU.様_施工中
【 施工完了 】
HAIR-SALON-COCOIRU.様_店舗上部サイン
HAIR-SALON-COCOIRU.様_店舗サイン

【 切文字 】仕様:真鍮ヘアライン  硫化イブシ仕上げ クリア塗装無しです。
HAIR-SALON-COCOIRU.様_切文字